Karar - Entscheidung

Berrin Nakipoğlu-Schimang
Yabancı Kökenli Çocukların Dersleri ile Görevli Bölüm Rehberliği (Fachberaterzentrum)

“Koala” didaktik bir karardır - Koala- Eine didaktische Entscheidung

“Koala”, alfabenin eş güdümlü (koordineli) olarak (örneğin, Almanca/Türkçe) öğretilmesini amaçlayan bir uygulamadır.

Türkiye kökenli birçok çocuk yeterli Almanca bilgisine sahip olmadan okula başlıyor. Bunlara ne evlerinde ne yuvalarda ne de ilkokullarda dillerinin gelişmesi için gerekli olan

yardım sağlanıyor.  İki dillilikleri ve çift kültürlü konumlarıyla baş başa bırakılıyor, çevreleri tarafından oraya buraya itiliyorlar. "Koala" projesi sayesinde bu öğrenciler iki dillilikleri ve çift kültürlülükleri arasındaki bağlantıyı kurabiliyor, iki dilliliklerini bilinçli biçimde görüyor, bunu hiçbir yardıma gereksinimleri olmadan geliştirebiliyorlar.

İlke

  • Köken dili dersi öğretmeni ile diğer derslerin öğretmeni arasında işbirliği gerekir.
  • Köken dili dersi ile diğer derslerin içerik ve metot yönünden eş güdümlü olması zorunludur.
  • Almanca dersi ile köken dili Türkçe dersi değişik dersliklerde yapılmalıdır.
  • Pratik alanda öğretmenlerin kültürler arası öğrenimi gerçekleşmelidir.

Amaçlar

  • Dil becerisinin desteklenmesi ve yazı dili becerisinin hızlandırılması.
  • Almancada öğrenilen harf ve seslerin kalıcı hale gelmesini sağlanmak.
  • Karşılaştırmalarla (konstrastierung) dil karışımını engellenmek.
  • Sosyo-kültürel farklılıklar sonucundaki (Konstrastierung ) dil karışıklığının önlenmesi.
  • Okula yeni başlayan çocuğun, her iki dili ve kültürü bir bütün içinde algılamasını sağlayarak duygusal boyutun da dikkate alınmasıyla istek ve kendine güven duygusunun artırılması.
  • Kendi kendine öğrenmesi, çok dillilik ve çok kültürlülükle nasıl baş edileceği konusunda desteklenmesi

Yöntem

Köken dili Türkçe dersinde Almanca dersi ile eş güdümlü (koordineli) olarak az bir zaman farkıyla yazı dilini öğrenme sürecinde alfabenin öğretilmesi, daha doğrusu geliştirilmesi. Böyle bir uygulama için harf ve seslerin didaktik olarak karşılaştırmalı biçimde öğretilmesi gerekir. -Bak: Gelişim (Progression)

Köken dili Türkçe ile eş güdümlü çalışmak, yönteme bağımlı değildir.  “Koala” okuyup yazmayla da pratikte uygulanabilir. (Lesen durch schreiben)

Çalışma Yöntemi

“Çeşitliliğe çok  yönlü çözümlerle yanıt ver!” ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda günlük plan, çalışma planı, serbest çalışma, duraklarla öğrenme, proje hedefli öğrenme vb. gibi açık ders biçimlerine öncelik tanınmaktadır.

Çizelgesel görünüm için tıklayın.

 

[Start] [Koala] [Service] [Dt./ Türkisch] [Dt../Portugiesisch] [Impressum]