Ilke - Prinzip

Berrin Nakipoğlu-Schimang
Yabancı Kökenli Çocukların Dersleri ile Görevli Bölüm Rehberliği (Fachberaterzentrum)

Koala Bir İlkedir / Koala ist ein Prinzip

 • "Koala" bitmiş bir proje değil, didaktik bir karardır.
 • "Koala" öğrencilerin iki dilli olduklarından hareket ederek öğrencilerin genel dil becerilerini genişletmek amacıyla bildikleri diller arasında ilişki kurmaktadır. Öğrencileri, iki dilliliklerini kimsenin yardımına gereksinim duymadan nasıl sürdürebilecekleri ve bunu geliştirebilecekleri konuma getirmeyi amaçlar.
 • Öğrencileri, bulundukları yerden alma ilkesi, köken dili ve kültürü alanında da uygulanır. (Kendine güvenin artırılması.)
 • "Koala" koordineli biçimde beraber çalışan öğretmenler, dolayısıyla öğrenciler ve onların anne-babaları arasındaki kültürler arası öğrenmenin (Interkulturelles Lernen) öncülüğünü yapar.
 • "Koala" genel derslerle köken dili dersi arasında içerik-metodik olarak koordinenin sağlanmasıdır.
 • "Koala" yabancı dil olarak Almanca ve ikinci dil olarak Almanca (DaF/DaZ) kriterlerinin genel derslere uyumlanmasıdır.
 • "Koala" aynı anda yeni okula başlayan öğrenciler ve onların anne-babalarıyla ilişkisi olan öğretmenlerin, koordineli çalışmalarına daha doğrusu işbirliğine hazır olmalarını hedefler.
 • "Koala" anne-babaların da katılmalarını amaçlar.
 • "Koala" bir bütünlük  içerisinde değişik uluslardan gelen çocuklardan oluşan sınıflarda açık, merkezi olmayan ders biçimlerinin toplandığı geniş kapsamlı öğrenmenin bir parçasıdır.
 • "Koala" okuma yazma öğrenimiyle bitmez. 3. ve 4. sınıfta da devam eder. (Hayat bilgisi konularının koordinesi, ortak projeler vb.)
 • "Koala" okul koşullarına göre uygulandığı için okulun durumuna bağlı olarak düzenlenir, geliştirilir ve bu özelliğinden dolayı da  değiştirilebilir.
[Start] [Koala] [Service] [Dt./ Türkisch] [Dt../Portugiesisch] [Impressum]