Türkçe - Auf Türkisch

Eş Güdümlü Olarak Alfabenin Öğretilmesi
(Koordinierte Alpabetisierung im Anfangsunterricht -Koala)

Koala çocuklarının okaliptüs yapraklarını sindirebilmeleri için çok zamana ve yardıma gereksinimleri vardır.
Onlar yardım görüyor.
Büyüyüp gelişiyor.
Çocukların, çok dillilik ve iki kültürlülükleriyle baş edebilmeleri, bunlar arasında bağlantı kurabilmeleri için çok zamana ve yardıma gereksinimleri vardır. Koala onlara sindirebilmeleri için yardımcı oluyor.

1. Başlarken
             Entstehung  -

2. “Koala” didaktik bir karardır
             KOALA-Eine didaktische Entscheidung -

  

3. “Koala” bir ilkedir
           
KOALA ist ein Prinzip

4. Nasıl başlayabilirim?
         
Wie fange ich an?

5. Örnek olarak hazırlanmış kendi malzemelerimiz
        
Materialien / Beispielhafte Eigenmaterialien

6. “Koala” okulları
       
Koala-Schulen

7.  İkidillilik - Prof. Dr. Huber 

Şimidiye kadar yapılan seminerlerden belgeler
      
Dokumentation der bisherigen Seminare   

 Yayımlar
      
Publikationen

Surfbrett

[Start] [Koala] [Service] [Dt./ Türkisch] [Dt../Portugiesisch] [Impressum]