Baslarken - Entstehung

Berrin Nakipoğlu-Schimang
Yabancı Kökenli Çocukların Dersleri ile Görevli Bölüm Rehberliği (Fachberaterzentrum)

Başlarken - Entstehung

Frankfurt Franke-Okulu’na özgü örnek proje

1991/92 öğrenim yılından 1994/95 öğrenim yılına kadar Bayan Margit Baumgarten ile Frankfurt’taki Franke-Okulu’nda değişik ulustan çocukların gittiği sınıflarda bir örnek proje uyguladık. Bu projenin önemli bir bölümünü, sınıflardaki Türk çocuklarının eş güdümlü olarak Almanca/Türkçe iki dilli okuma-yazmayı öğrenmeleri oluşturmaktaydı.

1993/94 öğrenim yılında yarım kadro ile “Yabancı Kökenli (Türkiye) Anne Babaların Çocuklarının Öğretimi Bölüm Rehberliği”ne atandım. 1996 öğretim yılında göçmen çocukların oranının çok olduğu okullarla ilgili bir ilke seminerinde (Grundsatztagung) okulun kendi projesini ve projenin sonuçlarını tanıtma olanağım oldu. Bu proje sonucu elde edilen veriler ve bulgular, birçok okulun aynı sorunlarla içli dışlı olduğu gerçeğini su yüzüne çıkarmıştır. Netice olarak (Leidensdruck) kısa sürede Almanca/Türkçe arasında eş güdümlü  yazma projesi olan “Koala” ortaya çıkmıştır. Okulların en önemli sorunlarından birisi, Türk çocukların çoğunda görülen dil yetersizliğiydi. Yapılması gereken, okuldaki başarı oranının artması için dil yetersizliğinin dördüncü sınıfın sonuna kadar en aza nasıl indirileceği sorununun çözümlenmesiydi.

 

[Start] [Koala] [Service] [Dt./ Türkisch] [Dt../Portugiesisch] [Impressum]